ผงขมิ้นชันเข้มข้น (Turmeric Powder)

องค์การเภสัชกรรมได้ทำการขึ้นทะเบียนขมิ้นชันให้เป็นยาแผนปัจจุบัน (จากเดิมเอยู่ในกรลุ่มสมุนไพร) ซึ่งสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันตัวอื่นๆ ที่มีสรรพคุณเช่นเดียวกันได้ คือ ขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม โดยได้มีการทดสอบให้ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมปวดเข่าจำนวน 185 คน เมื่อได้ทานแคปซูลนี้ช่วยลดอาการปวดข้อจากโรคข้อเข่าเสื่อม ได้เป็นอย่างดี และยังช่วยให้การทำงานของข้อเข้่าดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดอาการท้องอืดได้อีกด้วย